Amstelveen in het Atrium van de Sociale Verzekerings Bank

SOLO expositie “er is geen boven of beneden”

Van 3 November tot en met 8 December 2022

Opening donderdag 3 November om 16 uur door Ellie van der Meer