Over de serie ‘Horizon’

Milly Betten, 'Horizon'
‘Horizon’

20 schilderijen gemaakt in 1998. Alle vierkant met horizontale banen met daarin een rechthoek in een andere kleur en verspringende banen.

Eerste serie die ontstaan is na mijn studie aan de Vervolgopleiding van het Frank Mohr Instituut. Weer werken zonder de directe reflecties van (gast)docenten maar zelf weer kunnen bepalen wanneer het werk naar buiten kan.

De serie horizon is een directe opvolger van de serie met de achteruitkijkspiegel. De werking van het beeld in een beeld varieerde bij de Achteruitkijkspiegel per werk heel sterk en ik wilde die variabele werking graag binnen 1 schilderij proberen te krijgen. Dus de rechthoek als beeld in het beeld wilde ik graag zo aanwezig laten zijn dat het zowel iets kan zijn wat zich vóór de andere banen bevind als ook dat het een gat is in de diepte van het schilderij. Hoe twijfelachtiger zijn aanwezigheid hoe beter ik het vind. Want ook met het stapelen van al die horizontale banen is er als toeschouwer niet echt een houvast te vinden in waar de echte horizon zich bevind op het schilderij, dus waar begint de lucht en eindigt de aarde…

De serie Horizon is tentoongesteld tijdens een werkverblijf op Ameland in de kerk te Ballum tijdens de kunstmaand aldaar. En in galerie Het Dijkstoelhuis te Wageningen samen met beelden van Chris Ros.